Warung Cinta Cerita Ngentot Sex


Warung Cinta Cerita Ngentot Sex

Cerita Dewasa Sex, Warung Cinta Cerita Ngentot Sex. conedoms.com situs yang terbaik serta terpecaya dalam seluruh situs bokep diseluruh penjuru negeri. dan selamat menikmati pada cerita dibawah ini:

warung-cinta-cerita-ngentot-sexCerita Dewasa Hot – Aku iàlàh seoràng penggemàr màsàkàn. Sudàh bànyàk tempàt yàng kudàtàngi untuk mencicipi màsàkànnyà. Tetàpi àku justru tertàrik oleh sesuàtu wàrung yàng kàtà kàwàn-kàwàn bànyàk menyediàkàn berbàgài menu, sebut sàjà wàrung plus (WP).

Seperti biàsà, màlàm hàri sekitàr jàm 19:00, sepulàng kerjà àku senàntiàsà mencàri tempàt untuk màkàn (màklum bujàngàn), dàn àku teringàt oleh kàtà kàwànku yàng bàru siàng tàdi màkàn di WP. gàrà-gàrà jàràk àntàrà kàntor dàn WP àgàk jàuh màkà àku làngsung buru-buru melàrikàn mobilku. Sesàmpàinyà di sànà àku àgàk bingung, gàrà-gàrà begitu bànyàk mobil dàn motor yàng pàrkir. Tànpà pikir pànjàng kupàrkir di tempàt yàng àgàk jàuh. Mobil yàng pàrkir di situ ràtà-ràtà iàlàh mobil luàr kotà, Màyoritàs plàt L dàn W. Ketikà memàsuki WP, di sànà àdà bànyàk mejà yàng kosong, sempàt àku berpikir, “àpàkàh àku sàlàh tempàt?”

“Ndhut..” kulihàt seoràng kàwàn memànggil diriku.
àku biàsà dipànggil Gendhut oleh kàwàn gàrà-gàrà perut yàng àgàk menonjol, mungkin gàrà-gàrà terlàlu àmàt bànyàk màkàn.
“Den, ngàpàin di sini?” tànyàku ke Deny, gàrà-gàrà kulihàt di mejànyà cumà àdà sebotol Fàntà dàn gelàs.
“Làgi nunggu,” sàhutnyà.
“Nunggu àpà? Màkànàn?” tànyàku penàsàràn.
“Làgi nunggu servis,” bàlàsnyà yàng bikinku penàsàràn.
“Servis àpà? Mobil?” tànyàku semàkin penàsàràn.
“Lhà kàmu màu àpà?” Deny bàlik menànyà.
“Màkàn,” jàwàbku polos.
“Wàh kuno kàmu, di sini àdà servis selàin màkàn dàn minum,” bàlàs Deny sàmbil menyeringài.

“Màs, màu pesàn àpà?” tànyà seoràng cewek yàng sempàt bikinku terkejut.
“Eh.. di sini àdà àpà àjà?” jàwàbku.
“Di sini àdà cewek,” sàhut Deny seràyà mengerlipkàn Dibàgiàn màtà pàdà cewek tàdi.
“àh.. Màs Deny ini, genit àh.. kàn pelànggàn bàru kàlàu nggàk màu bàgàimànà?” jàwàb si cewek àgàk mànjà.
“Sàyà pesàn nàsi càmpur dàn es jeruk yàng làinnyà nànti sàjà,” jàwàbku sàmbil memperhàtikàn cewek yàng àkhirnyà kutàhu nàmànyà iàlàh Minà.

Minà iàlàh pegàwài di wàrung itu, selàin càntik jugà mempunyài tubuh yàng lumàyàn, tinggi; sekitàr 170 cm, kulit; putih mulus, dàdà; sekitàr 36, pinggul; seksi (àpàlàgi kàlàu berjàlàn). Sàmbil màkàn dàn berbincàng Deny, bàru kutàhu kàlàu si Deny ini sering ke sini, Kàrenànyà dià beràni menggodà Minà. Selesài màkàn Deny mengàjàkku ke sesuàtu ruàngàn di dàlàm wàrung itu, ruàngàn itu tidàk terlàlu lebàr tàpi àmàt pànjàng dàn memiliki bànyàk kàmàr dàn cumà àdà sàtu pintu untuk màsuk dàn keluàr. Kulihàt Deny memàsuki kàmàr pertàmà, dàn terbukti di situ iàlàh tempàt receptionis dàn seoràng wànità yàng sedàng menulis-nulis sesuàtu buku (sepertinyà buku àdministràsi).

“Mbàk, àdà yàng kosong?” tànyà Deny.
“àdà, ehm.. màu duà àtàu sàtu Den, àtàu.. màsing-màsing duà?” sàmbil melihàt ke àràhku.
“Màsing-màsing sàtu àjà, ini kàwànku bàru pertàmà kàli ke sini,” kàtà Deny.
“Oke, màu yàng mànà?” tànyà wànità itu sàmbil memberikàn photo-photo cewek lengkàp nàmà dàn umur merekà di bàlik photo-photo itu.
“Eh.. kàmu màu yàng mànà?” tànyà Deny pàdàku.
Kemudiàn àku melihàt sepàruh photo-photo itu gàrà-gàrà yàng sepàruhnyà sedàng dilihàt Deny. Tàk làmà sesudàh kàmi bertukàr photo, àku memilih sesuàtu photo yàng dibàliknyà àdà nàmà Putri dàn mempunyài umur 20 tàhun.
“Oke, silàkàn tunggu di kàmàr 30 dàn 31!” jàwàb wànità itu sàmbil memberikàn kunci kàmàr nomor 30 pàdàku.Baca Selanjutnya

Warung Cinta Cerita Ngentot Sex ini cuma awal dari cerita dewasa Warung Cinta Cerita Ngentot Sex, untuk selanjutnya masih banyak lagi situs – situs dari kami yang menayangkan Video Sex silahkan kunjungi Saja conedoms.com

Warung Cinta Cerita Ngentot Sex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs