Wanita Super Sexy Cerita Hot Sex


Wanita Super Sexy Cerita Hot Sex

Cerita Dewasa Sex, Wanita Super Sexy Cerita Hot Sex. conedoms.com situs yang terbaik serta terpercaya dalam seluruh situs bokep diseluruh penjuru negeri. dan selamat menikmati pada cerita dibawah ini:

wanita-super-sexy-cerita-hot-sexCerita Dewasa Hot – Suàtu sore
ketikà àku berjàlàn-jàlàn di sekitàr Pàsàr Ràmàyànà àdà seoràng wànità mendàhuluiku berjàlàn tergesà-gesà.
Isengku timbul, sàmbil kususul kupànggil dià dàri belàkàng.

“Dà, Idà!”

Dià menoleh ke belàkàng tersenyum dàn memperhàtikànku.

“Siàpà yà?” tànyànyà.
“Mààf, mààf kukirà temànku,” sàhutku, “Kebetulàn dià bernàmà Idà”.
“Màu ke mànà sih?” tànyàku sàmbil kuulurkàn tàngàn mengàjàk berkenàlàn. “Sàyà ànto”.
“Idà, Fàridà” jàwàbnyà sàmbil menyàmbut tàngànku.
“Sebenàrnyà sàyà màu nonton di Ràmàyànà Theàtre, tàpi sudàh terlàmbàt làgipulà filmyà nggàk bàgus”, sàmbungnyà làgi.
“Sekàràng màu kemànà làgi” pàncingku.
“Nggàk àdà, màu pulàng àjà” jàwàbnyà.
“Jàlàn yuk ke Sukàsàri”.
“Màu ngàpàin?”
“Jàlàn àjà, kàlàu àdà film bàgus kità nonton di sànà àjà”.
“àyolàh, kebetulàn àku jugà nggàk àdà àcàrà, dàripàdà bengong di rumàh”.

Sàmbil ngobrol àkhirnyà kuketàhui bàhwà Idà bekerjà di sebuàh showroom mobil di Jàkàrtà. Ià jàndà cerài berànàk sàtu. Sudàh duà tàhun ià menjàndà. Umurnyà limà tàhun di àtàsku. Tinggàl di dàeràh Wàrung Jàmbu, kost dengàn beberàpà temànnyà. Peràwàkànnyà sedàng, tinggi 160 cm dengàn bàdàn yàng àgàk kurus dàn dàdà kecil. Wàjàhnyà lumàyàn, kàlàu dinilài dàpàt àngkà tujuh. Kàcàmàtà minus sàtu nongkrong di hidungnyà.

Sàmpài di Sukàsàri Theàtre ternyàtà film sudàh diputàr setengàh jàm.

“Sekàràng bàgàimànà?” tànyàku.
“Terseràh kàmu sàjà”.

Kuàjàk dià jàlàn mutàr-mutàr di Màtàhàri lihàt-lihàt bàju dàn kosmetik. àkhirnyà dià ngàjàk minum jàmu di kedài dekàt jàlàn. Tibà-tibà sàjà dià menggàndeng lengànku berjàlàn ke kedài jàmu tersebut.

“Màu minum sàri ràpet” godàku.
“Nggàk àh, sàyà biàsànyà minum sehàt wànità sàjà”.

àkhirnyà dià pesàn jàmu sehàt wànità dàn àku minum sehàt lelàki. Setelàh minum jàmu duduk-duduk sebentàr di sànà dàn kàmi kembàli ke Sukàsàri Theàtre. Tàk beràpà làmà loket bukà.Baca Selanjutnya

Wanita Super Sexy Cerita Hot Sex ini cuma awal dari cerita dewasa Wanita Super Sexy Cerita Hot Sex, untuk selanjutnya masih banyak lagi situs – situs dari kami yang menayangkan Video Sex silahkan kunjungi Saja conedoms.com

Wanita Super Sexy Cerita Hot Sex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs