Vagina Adikku Kuhajar Pake Kontol


Vagina Adikku Kuhajar Pake Kontol

Cerita Sex Bercinta, Cerita Dewasa Bercinta, berikut merupakan cerita Sex Bercinta yang conedoms.com share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

vagina-adikku-kuhajar-pake-kontolCerita Sex – Cerità ini melibàtkàn sàyà dàn àdik kàndung sàyà. Nàmà sàyà àndy, sààt ini sàyà prià berumur 26 tàhun. Sedàngkàn àdik sàyà bernàmà Rindy, berumur 23 tàhun. Cerità ini beràwàl ketikà sàyà berumur 10 tàhun, dimànà sàyà mulài menyukài cerità-cerità yàng berhubungàn dengàn seks.

Pàdà umur tersebut sàyà jugà sudàh terbiàsà melàkukàn màsturbàsi. Pàdà suàtu ketikà, sàyà melihàt berità di sebuàh suràt kàbàr tentàng hubungàn seks àntàrà kàkàk-beràdik. Sàyà telàh sudàh sering membàcà tentàng berbàgài cerità seks, tetàpi bàru kàli ini àntàrà sàudàrà sendiri. Ini merupàkàn cerità yàng sàngàt menàrik. Setiàp mengingàt cerità tersebut, sàyà menjàdi semàkin tertàrik. Kàrenà cerità tersebut, sepertinyà dàpàt diwujudkàn.

Pàdà sààt itu, sàyà menempàti ruàngàn tidur yàng sàmà dengàn àdikku, Rindy. Hànyà sàjà menempàti rànjàng yàng berbedà, nàmun jàràknyà hànyà sekitàr 2 meter. Suàtu màlàm sekitàr pukul 00.30, sàyà terbàngun sementàrà tàmpàknyà semuà oràng di rumàh ini sudàh tertidur.

àku lihàt Rindy jugà tertidur pulàs. Selimutnyà tersingkàp sebàgiàn pàdà bàgiàn pàhà. Sementàrà keduà kàkinyà membentàng, sehinggà celànà dàlàmnyà terlihàt. Hàl ini membuàt sàyà menjàdi bernàfsu, àpàlàgi jikà mengingàt cerità tentàng hubungàn seks kàkàk-beràdik.

Perlàhàn sàyà turun dàri tempàt tidur, dàn mendekàti rànjàng Rindy. Sàyà ingin memàstikàn bàhwà ià tertidur pulàs, dengàn menggelitik telàpàk kàkinyà. Dàn ternyàtà ià tertidur pulàs. Tàk tàhàn làgi, sàyà sentuhkàn jàri-jàri sàyà ke CD Rindy yàng menutupi vàginànyà. Semàkin làmà sentuhàn yàng sàyà berikàn semàkin keràs menekàn, dàn rindy tetàp tertidur.

Meràsà kuràng puàs, sàyà mencobà menyentuh làngsung vàginà Rindy dengàn memàsukkàn tàngàn sàyà ke dàlàm CD-nyà melàlàui bàgiàn perut. Tàngàn sàyà bergetàr cukup keràs.Sàyà tidàk perduli, dàn àkhirnyà sàyà dàpàt menggàpài vàginà Rindy secàrà làngsung. Sàyà remàs-remàs. Dàn jàri-jàri sàyà meràsàkàn celàh. Setelàh beberàpà sààt, meràsà kuràng puàs, sàyà keluàrkàn tàngàn sàyà dàn bermàksud membukà CD yàng dikenàkàn Rindy. Dengàn keduà tàngàn, perlàhàn sàyà turunkàn CD-nyà. Ketikà sebàgiàn vàginà mulài terlihàt, usàhà untuk menurunkàn lebih jàuh àgàk sulit.Dengàn usàhà lebih tekun àkhirnyà, sàyà berhàsil menurunkàn CD Rindy sàmpài seluruh bàgiàn vàginà terlihàt.Baca Selanjutnya

Vagina Adikku Kuhajar Pake Kontol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs