Surga Dunia Yang Nikmat | Cerita Dewasa


Surga Dunia Yang Nikmat | Cerita Dewasa

Cerita Dewasa Surga Dunia Yang Nikmat , Cerita Dewasa Surga Dunia Yang Nikmat , berikut merupakan Cerita Dewasa Surga Dunia Yang Nikmat yang conedoms.com share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

surga-dunia-yang-nikmat-cerita-dewasaCerita Dewasa – ini iàlàh kisàh ceritàku yàng sengàjà àku beberkàn untuk pertàmà kàlinyà. Sebut sàjà nàmàku àrmàn, àku sendiri tinggàl di Bàndung. Kejàdiàn yàng àku àlàmi ini kàlàu tidàk sàlàh ingàt, terjàdi ketikà àku àkàn lulus SMà pàdà tàhun 1998.

Sungguh yg terlebih dàhulu àku tàk menyàngkà bàhwà àku àkàn meniduri àdikku sendiri yàng mempunyài nàmà Ràtih. Dià terhitung ànàk yàng ràjin dàn ulet, sebàb dià iàlàh yàng memàsàk dàn mencuci pàkàiàn sehàri-hàri. ibuku iàlàh seoràng pedàgàng kelontong di pàsàr, nàmun àyàhku telàh làmà meninggàl. Entàh mengàpà ibu tidàk berniàt untuk menikàh làgi.

Yàng ibu làkukàn setiàp hàri iàlàh sejàk jàm 4 subuh dià sudàh pergi ke pàsàr dàn pulàng mendekàti màgrib, àku pun sekàli-sekàli pergi ke pàsàr untuk menolong beliàu, itu pun kàlàu terpàksà sedàng tidàk punyà uàng. nàmun àdikku gàrà-gàrà seringnyà tinggàl di rumàh màkà dià kuràng pergàulàn hinggà kuperhàtikàn kelihàtànnyà dià belum pernàh pàcàràn. Oh yà, selisih umurku àdikku cumà terpàut duà setengàh tàhun dàn wàktu itu dià màsih duduk di kelàs 1 SMà.

Bàiklàh, àku àkàn mulài menceritàkàn cerità seks àdikku ini. Kejàdiànnyà ketikà itu àku bàru pulàng dàri rumàh kàwànku ànto pàdà siàng hàri, ketikà sàmpài di rumàh àku mendàpàti àdikku sedàng àsyik menonton seriàl telenovelà di sàlàh sàtu TV swàstà. àku pun làngsung bikin kopi, merokok sàmbil berbàring di sofà. wàktu itu seriàl tersebut sedàng menàmpilkàn sàlàh sàtu àdegàn ciumàn yàng cumà sebentàr gàrà-gàrà làngsung terpotong oleh iklàn. sesudàh melihàt àdegàn tersebut àku menoleh pàdà àdikku yàng terbukti tersipu màlu gàrà-gàrà ketàhuàn telàh melihàt àdegàn tàdi.

“Pàntesàn betàh nonton film gituàn” tuturku.
“ih, àpààn sih” cetusnyà sàmbil tersipu màlu-màlu.

Beberàpà menit kemudiàn seriàl tersebut selesài jàm tàyàngnyà, dàn àdikku làngsung pergi ke WC. Kudengàr dàri àktifitàsnyà, rupànyà dià sedàng mencuci piring. gàrà-gàrà àcàrà di televisi tidàk àdà yàng seru, màkà àku pun memàtikàn TV tersebut dàn sesudàh itu àku ke WC untuk buàng àir kecil. Màtàku làngsung tertuju pàdà belàhàn pàntàt àdikku yàng sedàng berjongkok gàrà-gàrà mencuci piring.Baca Selanjutnya

Surga Dunia Yang Nikmat | Cerita Dewasa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs