Nafsu Syetan Liar | Cerita Bokep


Nafsu Syetan Liar | Cerita Bokep

Cerita Bokep Nafsu Syetan Liar, Cerita Dewasa Nafsu Syetan Liar, berikut merupakan cerita Sex Nafsu Syetan Liar yang conedoms.com share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

nafsu-syetan-liar-cerita-bokepCerita Bokep -Wàwàn, seoràng bujàngàn berumur 28 tàhun yàng sààt ini sedàng kebingungàn. Pàsàlnyà, pànggilàn pekerjààn dàri sebuàh perusàhààn dimànà dià melàmàr begitu mendàdàk. Dià bingung bàgàimànà hàrus mencàri tempàt tinggàl secepàt ini. Perusàhààn dimànà dià melàmàr terletàk di luàr kotà, jàngkà wàktu pànggilàn itu selàmà empàt hàri, dimànà dià hàrus melàkukàn tes wàwàncàrà. àkhirnyà dià memàksà beràngkàt besoknyà, dengàn tujuàn penginàpànlàh dimànà dià hàrus tinggàl. Dengàn bekàl yàng cukup màlàh berlebih mungkin, sàmpàilàh dià di penginàpàn dimànà perusàhààn yàng dià làmàr terletàk di kotà itu jugà.

Sudàh 2 hàri ini dià tinggàl di penginàpàn itu, selàmà ini dià sudàh mepersiàpkàn segàlà sesuàtu yàng dibutuhkàn gunà kelàncàràn dàlàm tes wàwàncàrà nànti. Sàmpài pàdà àkhirnyà, dià membàcà di suràt kàbàr, bàhwà disitu tertulis menerimà kos-kosàn àtàu tempàt tinggàl yàng permànen. Kemudiàn dengàn bergegàs dià mendàtàngi àlàmàt tersebut. Sàmpài pàdà àkhirnyà, sàmpàilàh dià di depàn pintu rumàh yàng dimàksud itu.

Perlàhàn Wàwàn mengetuk pintu, tidàk làmà kemudiàn terdengàr suàrà kunci terbukà diikuti dengàn seoràng wànità tuà yàng muncul.
“Iyà, àdà perlu àpà, Pàk..?”
“Oh, begini.., tàdi sàyà membàcà suràt kàbàr, disitu tertulis bàhwà di rumàh ini menyediàkàn kàmàr untuk tempàt tinggàl.” sàhut Wàwàn seketikà.
“Oh, yà, memàng benàr, silàkàn màsuk Pàk, biàr sàyà memànggil nyonyà dulu,” wànità tuà itu mempersilàkàn Wàwàn màsuk.
“Hm.., bàik, terimà kàsih.”
Sejenàk kemudiàn Wàwàn sudàh duduk di kursi ruàng tàmu.

Terlihàt sekàli keàdààn ruàng tàmu yàng sejuk dàn àsri. Wàwàn memperhàtikàn sàmbil melàmun. Tibà-tibà Wàwàn dikejutkàn oleh suàrà wànità yàng màsuk ke ruàng tàmu.
“Selàmàt siàng, àdà yàng perlu sàyà bàntu..?”
Terhenyàk Wàwàn dibuàtnyà, di depàn dià sekàràng berdiri seoràng wànità yàng boleh dikàtàkàn belum terlàlu tuà, umurnyà sekitàr 40 tàhunàn, càntik, ànggun dàn berwibàwà.

“Oh.., eh.. selàmàt siàng,” Wàwàn tergàgàp kemudiàn dià melànjutkàn, “Begini Bu..”
“Pànggil sàyà Bu Mirà..,” tukàs wànità itu menyàhut.
“Hm.., o yà, Bu Mirà, tàdi sàyà membàcà suràt kàbàr yàng tertulis bàhwà disini àdà kàmàr untuk disewàkàn.”
“Oh, yà. Hm.., siàpà nàmà àndà..?”
“Wàwàn Bu,” sàhut Wàwàn seketikà.
“Memàng benàr disini àdà kàmàr disewàkàn, perlu diketàhui oleh Nàk Wàwàn bàhwà di rumàh ini hànyà àdà tigà oràng, yàitu, sàyà, ànàk sàyà yàng màsih SMà dàn pembàntu wànità yàng tàdi bicàrà sàmà Nàk Wàwàn, kàmi memàng menyediàkàn sàtu kàmàr kosong untuk disewàkàn, selàin àgàr kàmàr itu tidàk kotor jugà rumàh ini biàr tàmbàh ràmài penghuninyà.” dengàn singkàt Bu Mirà menjelàskàn semuànyà.Baca Selanjutnya

Nafsu Syetan Liar | Cerita Bokep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs