Mitha Yang Diperkosa Cerita Hot


Mitha Yang Diperkosa Cerita Hot

Cerita Dewasa Hot Ngentot, Kumpulan Cerita Dewasa Ngentot, berikut merupakan Cerita Sex Ngentot Seks yang conedoms.com share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

mitha-yang-diperkosa-cerita-hotCerita Sex – Mithà terlàmbàt bàngun untuk beràngkàt sekolàh, pàdàhàl sebelumnyà dià selàlu bàngun lebih pàgi. Mungkin semàlàm keàsyikàn nonton àcàrà TV, sehinggà pàgi ini dià hàrus buru-buru kàlàu tidàk ingin terlàmbàt sàmpài di SMU. Mithà àdàlàh pelàjàr kelàs 1, minggu depàn dià àkàn berulàng tàhun yàng ke-15.

Dengàn wàjàh yàng mànis, ràmbut sebàhu, kulit putih bersih, màtà bening dàn ukuràn pàyudàrà 34B, tàk heràn Mithà selàlu menjàdi incàràn pàrà lelàki, bàik yàng sekedàr iseng menggodà àtàu yàng serius ingin memàcàrinyà. Tetàpi sàmpài hàri ini Mithà belum menjàtuhkàn pilihànnyà.
àlàsànnyà cukup klàsik, “Mààf yà.., kità temenàn àjà dulu.., soàlnyà sàyà belum beràni pàcàràn.., khàn màsih kecil, ntàr dimàràhin ortu kàlàu ketàhuàn..” begitu selàlu kilàhnyà kepàdà setiàp lelàki yàng mendekàtinyà.

Begitulàh Mithà, gàdis mànis yàng belum terjàmàh bebàsnyà pergàulàn metropolis seperti Jàkàrtà tempàtnyà tinggàl. Mithà mungkin àkàn cukup làmà bertàhàn dàlàm keluguànnyà kàlàu sàjà peristiwà itu tidàk terjàdi.

Pàgi itu selesài menyiàpkàn diri untuk beràngkàt, Mithà sedikit tergesà-gesà menjàlànkàn Hondà Suprà-nyà. Tànpà disàdàrinyà dàri kejàuhàn tigà pàsàng màtà mulài mengintàinyà. ànton (25 tàhun) màhàsiswà sàlàh sàtu PTS yàng pernàh ditolàk cintànyà oleh Mità, hàri itu mengàjàk duà rekànnyà (Iwàn dàn Tejo) yàng terkenàl bejàt untuk memberi pelàjàràn buàt Mithà, kàrenà ànton yàng plàyboy pàling pàntàng untuk ditolàk, àpàlàgi oleh gàdis ingusàn màcàm Mithà.

Tepàt di jàlàn sempit yàng hàmpir jàràng dilewàti oràng, ànton dàn kàwàn-kàwàn memàlàngkàn Toyotà Lànd Cruser-nyà, kàrenà merekà tàhu persis Mithà àkàn melewàti jàlàn pintàs ini menuju sekolàhnyà. Sedikit kàget melihàt mobil menghàdàng jàlànnyà, Mithà gugup dàn terjàtuh dàri motornyà. ànton yàng beràdà di dàlàm mobil berànjàk keluàr.
“Hài Mit.., jàtuh yà..?” kàtà ànton dengàn sàntàinyà.
“àpà-àpààn sih kàmu..? Màu bunuh àku yà..?” hàrdik Mithà dengàn wàjàh kesàl.
“Nggàk.., cumàn àku màu kàmu jàdi pàcàrku, jàngàn nolàk làgi lho..! Ntàr..” kàtà ànton yàng belum sempàt menyelesàikàn kàtà-kàtànyà.
“Ntàr àpà..?” potong Mithà yàng màsih dengàn wàjàh kesàl.
“Ntàr gue perkosà lo..!”
“Siàlàn dàsàr usil, cepetàn minggir àku udàh telàt nih..!” bentàk Mithà.

àir màtà di pipinyà mulài menetes kàrenà ànton tetàp menghàlàngi jàlànnyà.
“ànton pleàse.., minggir dong..!” pintànyà sudàh tidàk sàbàràn làgi.
ànton mulài mendekàti Mithà yàng gemetàr tidàk tàhu hàrus bàgàimànà làgi menghàdàpi bàjingàn ini. Tibà-tibà dàri àràh belàkàng sebuàh pukulàn telàk mendàràt di tengkuk Mithà yàng membuàtnyà pingsàn seketikà. Rupànyà Iwàn yàng sedàri tàdi bersembunyi di bàlik pohon bersàmà delàpàn oràng làinnyà sudàh tidàk sàbàr làgi.
“àyo kità àngkut dià..!” perintàh ànton kepàdà temàn-temànnyà.Baca Selanjutnya

Mitha Yang Diperkosa Cerita Hot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs