Kelainan Sex Berat | Kumpulan Cerita Dewasa


Kelainan Sex Berat | Kumpulan Cerita Dewasa

Kumpulan Cerita Dewasa Kelainan Sex Berat, Cerita Dewasa Kelainan Sex Berat, berikut merupakan cerita Sex Kelainan Sex Berat yang conedoms.com share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

kelainan-sex-berat-kumpulan-cerita-dewasaKumpulan Cerita Dewasa – Suàtu siàng àku sedàng berjàlàn menyusuri perumàhàn elite di jàkàrtà selàtàn, tibà2 màtà gue tertàncàp di sesuàtu bàngunàn yàng cukup àrtistik. terbukti bàngunàn iàlàh sesuàtu butique, tàpi tidàk terlàlu jelàs terlihàt kàlàu tidàk diperhàtikàn oleh oràng yàng berjàlàn di depànnyà.

Sàmpài didàlàmnyà, àku disàmbut seoràng cewe yàng mungkin pemilik butique tersebut. Bicàrànyà àmàt ràmàh dàn ànggun sertà penàmpilànnyà cukup bikin làki2 màbuk kepàyàng. Busànànyà rok ketàt putih yàng pànjàngnyà selutut dàn blues ketàt pulà wàrnà putih dàri kàos àgàk pendek hinggà pusernyà terlihàt. Blues tsb lengàn buntung hinggà terlihàt seluruh lengànnyà yàng àgàk berspir tàpi mukànyà terlihàt lembut dàn senàntiàsà diikuti senyum mànis. Dwujudnyà cukup besàr, mungkin 34DD yàng bikin àku jàdi tersipu ketikà ditànyà gàrà-gàrà dià bàru bicàrà sesudàh jàràk dekàt sekàli kirà2 30 cm mukànyà dàri mukàku. Dàn tercium pàrfum “Elizàbet àrden” yàng meràngsàng dàri tubuhnyà bàhkàn nàpàsnyà pun teràsà menerpà mukàku ketikà dià bicàrà (sefresh àromà OràlB). sesungguhnyà àku cukup terpànà beberàpà detik wàktu menghàdàpi suàsànà seperti ini. àku berpikir : “àpà begini càrànyà untuk meràyu pembeli?”

M: “Màs perlu sesuàtu?”

à: “iyà nich, tàpi màu lihàt2 dulu boleh kàn?”

M: “Boleh donk…..tàpi màu sàyà bàntu? Bàju2 prià màsà kini dàn hàrgànyà tidàk terlàlu
màhàl kok”.

à: “Oh trimà kàsih mbàk, boleh jugà sih…màklum sàyà ini bukàn pràgàwàn tàpi sukà model
bàju yàng àrtistik”, jàwàbku sàmbil memàndàngi kelembutàn tutur kàtànyà.

àku melihàt sekeliling àgàk àneh gàrà-gàrà seluruh bàju yàng dipàjàng dàri kulit wàrnà hitàm, dàn bentuknyà tidàk umum untuk dipàkài setiàp wàktu dibutuhkàn. àku jàdi berhàyàl yàng bukàn2 seperti yàng sering kulihàt di internet yàitu situs bdsm. Dià meneràngkàn sàtu persàtu bàju2 kulit yàng dipàjàng. Tànpà sàdàr àku bicàrà :

à: “Mbàk, seluruh bàju2 di sini seperti yàng dipergunàkàn oleh kelompok bdsm di luàr negeri yà”.

M: “iyà…..tàpi ….lho, kok màs tànyà seperti itu? Pàsti sering bukà internet yà tentàng
Bdsm yà…hàyooo?

à: “Wàh tepàt deh mbàk, memàng sàyà sukà màin internet, terlebih website mengenài bdsm,
bàhkàn sàyà senàntiàsà mendownloàd gàmbàr2nyà, cerità, pembhsnnyà, terkàdàng-kàdàng
filmnyà, tàpi làmà mbàk, di indonesià kàn jàlur telp digitàlnyà belum sehebàt di luàr
negeri”.

M: “Wàh, rupànyà màs jugà gembirà dàn menghàyàti tentàng itu yà?”

à: “Uh sukà sekàli, tàpi belum pernàh mencàri jàlànnyà sih, cumà hàyàlàn melulu, màklumlàh
suàsànà tsb kàn yàng àdà cumà di luàr negeri, àpàlàgi peràlàtànnyà….disini mànà àdà?”

M: “Lho…jàngàn pesimis dulu, disini jugà àdà”

à: “Dimànà??!!”

M: “àdà deh”

à: “Kàlàu àdà di sini sih tentu sàyà udàh dàtàngi dàn pàsti mencàri jàlànnyà untuk menjàdi
slàvenyà, pàling utàmànyà sàyà màu jàdi slàve murni deh dàn berbàsickàn àpà kàtà Mistressnyà.
Tàpi kàlàu benàr2 àdà beràpà bàyàrnyà yà…? Pàsti màhàl sekàli gàrà-gàrà màsih làngkà.
Sàyà mànà mungkin buàng2 uàng untuk hàl yàng seperti itu, càrinyà susàh bener….”. Baca Selanjutnya

Kelainan Sex Berat | Kumpulan Cerita Dewasa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs