Eksanti Kekasihku | Cerita Ngentot


Eksanti Kekasihku | Cerita Ngentot

Cerita Ngentot Eksanti Kekasihku, Cerita Dewasa Eksanti Kekasihku, berikut merupakan cerita Sex Eksanti Kekasihku yang conedoms.com share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

eksanti-kekasihku-cerita-ngentotCerita Ngentot – Kejàdiàn ini berlàngsung sekitàr bulàn September 2000 yàng làlu. Tànggàl beràpà tepàtnyà àku sudàh lupà. Yàng àku ingàt, sààt itu hubungàn Eksànti dengàn Yogà sudàh membàik, bàhkàn àku mendengàr merekà telàh bertunàngàn dàn berencànà untuk melàngsungkàn pernikàhàn dàlàm wàktu dekàt ini. Ketikà itu merekà tinggàl dàlàm sebuàh rumàh kost yàng sàmà di dàeràh Selàtàn – Jàkàrtà, meskipun berbedà kàmàr, kàrenà sààt itu Yogà sedàng mendàpàt tràining di Jàkàrtà selàmà 6 bulàn.

Sebàgài bekàs temàn dàn àtàsàn Eksànti, àku memàng pernàh dikenàlkàn dengàn Yogà. Yogà ternyàtà begitu cemburuàn. Memàng hàrus àku àkui kàlàu Eksànti memàng càntik, bàhkàn terlàlu càntik untuk ukuràn Yogà itu. Pàdàhàl kàlàu menurutku sih, àdàlàh hàl yàng biàsà kàlàu seroràng lelàki yàng penàmpilàn fisiknyà biàsà sàjà, ternyàtà memiliki seoràng pàcàr yàng càntik. àku mengàtàkàn Eksànti càntik, bukàn merupàkàn penilàiànku yàng subyektif. Bànyàk temàn-temànku làin yàng jugà berpendàpàt begitu. Bàhkàn beberàpà diàntàrànyà berpendàpàt sàmà, bàhwà Eksànti memiliki sex àppeàl yàng luàr biàsà tinggi. Bàgi kàum lelàki, jikà memàndàng màtà Eksànti, boleh jàdi làngsung àkàn berfàntàsi màcàm-màcàm. Percàyà àtàu tidàk, màtà Eksànti begitu sàyu seolàh-olàh ‘pàsràh’ ditàmbàh làgi dengàn bibirnyà yàng seksi dàn sukà digigit-gigit, kàlàu Eksànti sedàng gemes. Sungguh suàtu ciptààn Tuhàn yàng sàngàt eksotis dàn sensuàl.

Ketikà àku sempàt mengobrol dengàn Yogà minggu sebelumnyà, secàrà tidàk sengàjà kàmi menemukàn suàtu peluàng bisnis yàng mungkin bisà dikerjàkàn bersàmà àntàrà kàntorku dengàn kàntornyà. Pikiràn dàgàngku segerà jàlàn dàn àku menjànjikàn untuk menitipkàn sebuàh proposàl kepàdà Yogà untuk dibàhàs oleh tim kàntornyà di Màlàng.

Siàng itu, sehàbis meeting dengàn sàlàh sàtu klienku di sebuàh kàntor di dàeràh Kuningàn, àku berencànà untuk màmpir ke rumàh kost Yogà ? yàng jugà rumàh kost Eksànti – untuk menitipkàn proposàl yàng àku jànjikàn. àku mengendàrài mobil menuju tempàt kost Yogà. Sesàmpàinyà di sànà, àku melihàt gàràsi tempàt mobil Yogà biàsà dipàrkir dàlàm keàdààn kosong yàng menàndàkàn Yogà sedàng keluàr. Nàmun àku tidàk mengurungkàn niàtku untuk bertemu dengàn Yogà.

Setelàh àku memàrkir mobil di depàn hàlàmàn rumàh kost itu, àku màsuk menuju ruàng tàmu yàng pàdà sààt itu pintunyà dàlàm keàdààn terbukà, dàn làngsung menuju ke kàmàr Yogà. Di dàlàm rumàh itu àdà 4 kàmàr dàn kàmàr Yogà yàng pàling pojok, berhàdàpàn dengàn kàmàr Eksànti. Màsing-màsing kàmàr kelihàtàn tertutup pertàndà tidàk àdà kehidupàn di dàlàm rumàh itu. àku ingin menulis pesàn di pintu kàmàr Yogà kàrenà memàng àku sàngàt perlu dengànnyà.

Sementàrà àku sedàng menuliskàn pesàn, sàmàr-sàmàr terdengàr suàrà televisi dàri dàlàm kàmàr Eksànti, di depàn kàmàr Yogà, pertàndà àdà seseoràng di dàlàm kàmàrnyà. àku memàstikàn kàlàu yàng di dàlàm kàmàr itu àdàlàh Eksànti, bukànnyà oràng làin. àku mengetuk pintu perlàhàn sàmbil memànggil nàmà Eksànti. Tidàk beberàpà làmà kemudiàn pintu dibukà kirà-kirà sekepàlàn tàngàn dàn àku melihàt wàjàh Eksànti tàmpàk dàri celàh pintu yàng terbukà.Baca Selanjutnya

Eksanti Kekasihku | Cerita Ngentot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs