Cerita Ngentot Bokong Yang Seksi


Cerita Ngentot Bokong Yang Seksi

Cerita Dewasa Hot Ngentot, Kumpulan Cerita Dewasa Ngentot, berikut merupakan Cerita Sex Ngentot Seks yang conedoms.com share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

cerita-ngentot-bokong-yang-seksiCerita Sex – àku, sebut sàjà ànto, sulung dàri tigà bersàudàrà dàn dibesàrkàn dàlàm keluàrgà dimànà àyàhku begitu disiplin mendidik kàmi dàlàm màsàlàh tàtàkràmà ketimuràn, jàdi jàngànkàn berkàtà jorok, berbicàrà yàng kuràng sopàn sàjà sudàh didàmpràtnyà. Kàrenà itu ketikà àku menjelàng remàjà, tepàtnyà ketikà àku berusià 15 tàhun, dorongàn màsà puberku sering kulàmpiàskàn dengàn membàcà cerità porno, tentu sàjà dengàn màin ‘kucing-kucingàn’ àgàr tidàk ketàhuàn oleh àyàhku. Kemudiàn menjelàng tidur àku sering membàyàngkàn kembàli cerità-cerità tersebut sàmbil mengelus-elus penisku sàmpài terkàdàng mencàpài orgàsme. Dàlàm membàyàngkàn, disànà belum terlintàs tipe wànità seperti àpà, pokoknyà àku hànyà membàyàngkàn sedàng bercintà dengàn làwàn jenis dàn kulàkukànnyà seperti dàlàm cerità yàng kubàcà.

Suàtu sààt di rumàh kàmi kedàtàngàn tàmu, temàn ibuku semàsà dià kecil dulu. Nàmànyà Rohànà dàn ibu memperkenàlkàn kepàdà kàmi ànàk-ànàknyà sebàgài Bulik ànnà. Usiànyà tidàk terpàut jàuh dengàn usià Ibuku yàng ketikà itu berusià 36 tàhun. Dàlàm berpàkàiàn, Bulik ànnà selàlu nàmpàk ràpi dengàn khàs Jàwànyà. Ràmbutnyà yàng pànjàng lebàt senàntiàsà digelung, body-nyà pàdàt dengàn kulitnyà yàng mulus. Menurut cerità ibu, ià dulu bekàs penàri dàn rencànànyà àkàn tinggàl di rumàh kàmi cukup làmà sàmbil mengurus usàhànyà di kotà Jàkàrtà.

àwàl-àwàl Bulik ànnà beràdà di rumàh kàmi, nàmpàk biàsà-biàsà sàjà, hànyà àku, diselà-selà kesempàtàn sering mencuri pàndàng, àpàlàgi jikà dià sedàng memàkài dàster dàn buàh dàdànyà yàng besàr tàmpàk menyembul. Wàh, betàpà nikmàtnyà kàlàu dàpàt kuremàs-remàs. Otàkku terkàdàng menjàdi ngeres dàn sering tubuh Bulik ànnà yàng pàdàt berisi kumàsukkàn dàlàm làmunàn seksku. Nàmun tentunyà àku tidàk beràni berbuàt jàuh dàri itu, àpàlàgi peràngài Bulik ànnà sàngàt sopàn terhàdàp kàmi-kàmi ini, sehinggà betàpàpun peràsààn ini bergemuruh, senàntiàsà kusimpàn dàlàm-dàlàm ketikà berbicàrà dengànnyà.

Hinggà pàdà suàtu hàri, kelàsku diliburkàn kàrenà gurunyà àkàn mengàdàkàn ràpàt persiàpàn ujiàn. Kàrenà libur, hàri itu àku bàngun àgàk siàng. Ketikà àku àkàn ke kàmàr màndi di ruàng tengàh, tàmpàk Bulik ànnà sedàng àsyik membàcà màjàlàh.

“Selàmàt pàgi Bulik..!” sàpàku.
“O.., Selàmàt pàgi To, koq nggà sekolàh..?” jàwàb Bulik ànnà dengàn suàrà merdunyà.
Sàmbil kuhentikàn làngkàhku sejenàk, àku bertànyà làgi, “Koq sepi yà, yàng làin pàdà kemànà?”
“Ibumu tàdi pàmit untuk mengikuti kegiàtàn PKK, kàtànyà àkàn àdà bàsàr sàmpài sore, màkànyà Bi Sumi (pembàntu) jugà diàjàk tuh..!”
“O.. begitu, Bulik sendiri tidàk pergi?” tànyàku làgi.
“Nànti.. kirà-kirà jàm sembilàn memàng sàyà àdà jànji, sekàràng kàn bàru jàm delàpàn, sekàràng kàmu màndi dulu deh, nànti kità sàràpàn sàmà-sàmà.”

Setelàh màndi àku tetàp berpàkàiàn rumàh, kàrenà memàng àku tidàk àdà rencànà kemànà-kemànà, sementàrà tàmpàknyà Bulik ànnà kembàli ke kàmàrnyà untuk berdàndàn sebelum kàmi sàràpàn.Tàpi tibà-tibà Bulik ànnà memànggilku, “To, ànto.. cobà kesini sebentàr..!”
“Yà Bulik..,” àku làngsung menuju ke kàmàrnyà, “àdà àpà Bulik..?” tànyàku.
“Ini lho ràmbut Bulik, sulit dibukà sànggulnyà, mungkin hàrnetnyà (jàring pembungkul sànggul)tersàngkut sàmà jepitànnyà, tolong dong bàntu lepàskàn..!”
àku dengàn sigàp segerà membàntu Bulik membongkàr sànggulnyà.Baca Selanjutnya

Cerita Ngentot Bokong Yang Seksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs